PGD tham mưu, phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội khỏe Phù đổng huyện Đắk Glong lần thứ II, năm 2024    PGD tham mưu, tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp huyện lần thứ II, năm học 2023-2024    Phòng GDĐT tổ chức thành công Hội thi " Cô duyên dáng - Bé tài năng" cấp huyện bậc Mầm non, năm học 2023-2024    Phòng GDĐT tổ chức Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán    PGDĐT phối hợp với UBND huyện tổ chức lễ tổng kết Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ III, năm 2022-2023 và phát động cuộc thi lần thứ IV năm 2023-2024    Phòng GDĐT tổ chức Hội thi “Bếp ăn dinh dưỡng và đảm bảo VSATTP trong trường mầm non”, cấp huyện năm học 2023- 2024    Phòng GDĐT huyện Đắk Glong tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi huyện lớp 9 bậc THCS và thi phát hiện thông tin học sinh giỏi huyện lớp 6, 7, 8 năm học 2023-2024    Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn về dạy học chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1    Kết quả cuộc thi công viên địa chất toàn UNESCO Đắk Nông năm 2023    Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi xã Đắk Som tổ chức lễ đón nhận trường chuẩn mức độ 1

Phòng GDĐT là một phòng ban trực thuộc quản lý của UBND huyện Đắk Glong. Nhiệm kỳ năm 2020-2025 hiện nay với cơ cấu thành viên như sau:

  1. Ông Lê Đại Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – Lãnh đạo, chỉ đạo chung, phụ trách chuyên môn bậc MN.
  2. Bà Đinh Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – Phụ trách chuyên môn bậc THCS, TH.
  3. Bà Lâm Thị Xuyền, Chuyên viên – Phụ trách chuyên môn bậc Mầm non.
  4. Bà Nguyễn Thị Hà, chuyên viên – Phụ trách chuyên môn bậc TH.
  5. Ông Nguyễn Văn Tài, chuyên viên – Phụ trách chuyên môn bậc THCS
  6. Ông Phạm Minh Tuấn, chuên viên – Phụ trách Kế toán.
  7. Bà Trần Thị Nguyệt, chuyên viên – Phụ trách Văn thư – Kế toán.
Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *